Wat betekent KB?

KB staat voor Kwaliteitszorg Boerderijzuivelproducten.
Boeren die KB kaas maken zijn aangesloten bij de Stichting Kwaliteitszorg Boerenkaas. Dit is een organisatie die de hoogste eisen stelt aan de kwaliteit van Boerenkaas. Zij zorgt ervoor dat KB kaas onder optimale en hygiënische omstandigheden en met de grootst mogelijke zorg op de boerderij wordt bereid. Zowel de bereiding als de rijping moet hierbij aan bepaalde eisen voldoen. De bereiding en de rijping van KB kaas wordt namens de Stichting KB onafhankelijk beoordeeld. Alleen als er voldaan wordt aan de KB-eisen mogen de kazen met recht het KB merk dragen.

Wat zijn nu de aanvullende eisen?
Alle kaas en dus ook boerenkaas moet voldoen aan Europese, wettelijke eisen voor de kwaliteit en voedselveiligheid. De Stichting KB stelt boven op de wettelijke eisen aanvullende eisen voor boerenkaas met het KB merk:

  • De melk is gegarandeerd uit Nederland afkomstig en wordt op kwaliteit gecontroleerd
  • De melk wordt vers en onbehandeld verwerkt
  • De kaasrijping vindt op een natuurlijke manier plaats
  • Zowel de bereiding als de rijping staan onder regelmatige deskundige controle

Gegarandeerd Nederlandse Boerenkaas

'Boerenkaas' is een puur Nederlands product. In de Nederlandse wetten was vastgelegd wanneer kaas 'boerenkaas' genoemd mocht worden. Vanaf 16 februari 2007 heeft boerenkaas officieel de status van een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). De GTS status wordt door de EU in Brussel verleend op basis van een vastgelegd productdossier. In dat productdossier staat wanneer een kaas boerenkaas mag heten. Alle 'boerenkaas' moet nu voldoen aan de eisen die in dat dossier zijn vastgelegd. De Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ) is dossierhouder. 

De GTS status voorziet er echter niet in dat alleen in Nederland boerenkaas gemaakt mag worden. Dat mag in de hele EU. Iedereen die dat doet volgens de voorschriften zoals die in Brussel zijn afgesproken, mag zijn kaas boerenkaas noemen.

Op het caseinemerk ('het tonnetje') is vermeld waar de boerenkaas gemaakt is. De Stichting KB vindt het belangrijk dat consumenten weten dat zij een echt Nederlands kwaliteitsproduct kopen. Als je KB-kaas koopt dan ben je er zeker van dat deze kaas ook echt op een Nederlandse boerderij is gemaakt.

BOERENKAAS, EEN BIJZONDERE KAAS
<LEES VERDER>
FOTOREPORTAGE BOERENKAAS
<LEES VERDER>