Boerenkaas, een bijzondere kaas

In Europa, maar eigenlijk wereldwijd, worden vele honderden, zo niet duizenden, soorten kaas gemaakt. Veel van deze soorten kaas worden vaak in grote hoeveelheden geproduceerd in fabrieken (zogenaamde fabriekskaas). Door de grootschalige productie wordt de smaak van de kaas uniform. Dat wil zeggen dat iedere kaas hetzelfde voelt en smaakt.

Een klein aantal kazen wordt nog steeds kleinschalig gemaakt in een heel beperkte hoeveelheid. Vaak zijn deze kazen afhankelijk van de omstandigheden van een bepaald gebied (zoals het klimaat, het soort gras en water, etc) om tot hun specifieke smaak te komen. Voeding en klimaat hebben invloed op de smaak van de melk en daarmee op de smaak van de kaas. Dergelijke invloeden maakt de kaas die daarvan gemaakt wordt bijzonder. Boerenkaas is een van deze kleinschalige specialiteiten.

In Europa is het mogelijk deze speciale, kleinschalige, kaastypen te beschermen. Daarmee wordt het traditionele aspect van deze kazen beschermd. Europa heeft bepaald dat Boerenkaas zo’n speciale kaas is die alleen onder speciale voorwaarden gemaakt mag worden. De Stichting KB gaat daarbij nog een stap verder door te garanderen dat de Boerenkaas die het KB-logo draagt ook daadwerkelijk in Nederland is geproduceerd. Met de Europese bescherming en de aanvullende eisen van de Stichting KB is het specifieke karakter van KB-Boerenkaas beschermd en kan met recht gezegd worden dat Boerenkaas een ‘eigen plaats onder de kazen heeft verworven’.

BOERENKAAS, EEN BIJZONDERE KAAS
<LEES VERDER>
FOTOREPORTAGE BOERENKAAS
<LEES VERDER>